MIT JELENT?

Az MHL Program célja: tudományos evidenciákra és nemzetközi trendekre alapozott egészségipari és egészségtechnológiai kutatások és fejlesztések, valamint ezek eredményeit is hasznosító egészségpontok hálózatának létrehozása és működtetése.

A preventív szemléletben működő egészségpontok az egészséges életmód népszerűsítésével és az életminőség javításával hozzájárulnak az egyéni életvitel okozta stressz feldolgozáshoz, ellensúlyozásához, míg az egészségipari és egészségtechnológiai kutatás/fejlesztés eredményei globális szinten érvényesülnek. A projekt részelemei holisztikus megközelítést alkalmazva (testi-lelki-mentális-szociális szinten), a modern kor eszközeit felhasználva az egészségben eltöltött életévek számának növelését és pozitív megélését eredményezik a magyar és a külföldi projekteredményeket felhasználó és hasznosító kliensek számára. A preventív fókuszt szem előtt tartva és az egyéni felelősségvállalásra építve újdonságfaktorként jelenik meg, hogy az egyént és a környezetét (lakóterét, munkahelyét) is a figyelem középpontjába állítva meghatározó szerephez jutnak az innovációs egészségipari technológiák, a levegő, a napfény, a víz, a táplálkozás valamit a Schumann rezonancia egészségre gyakorolt hatása.

Tudományos háttér

Egészségfejlesztés az összes olyan nem terápiás intézkedés, amely az egészség megőrzését, fejlesztését és javulását, valamint a magatartási és/vagy környezeti eredetű egészségi problémák megoldását elősegíti. Az egészségfejlesztés tehát egységes fogalommá integrálja az egészség-felvilágosítás, az egészségnevelés és tanítás, önsegítés, valamint a prevenció eddigi részstratégiáit. Ezen felül hangsúlyozza az interdiszciplinaritás és a szektorhatárok átlépésének a szükségességét, az élet és munkakörülmények, valamint a lakossági részvétel lehetőségeinek figyelembevételét (Fritz, 1998).

Fejlesztés alatt az egészséggel összefüggésben tehát az egészség „feljavítását” értik, így a felvilágosítást, a támogatást, valamint az egészség szempontjainak előtérbe helyezését mind az egyén, mint a társadalom szintjén (Ewles – Simnett, 1999),(Fritz, 1998) . Az egészségfejlesztés alapvető célja, hogy megkísérelje képessé tenni az embereket nagyobb kontroll elérésére, megszerzésére életüknek és egészségüknek befolyásoló tényezői felett.

 

Az egészség pozitív fogalom, amely magában foglalja az egyéni és a társas forrásokat is a fizikális erőnléten túl” (Kaplan, 1992) (Fritz, 1998). A definíció központi eleme a kontroll kérdése, amely kifejezi az egészségfejlesztés aktív voltát. Az ún. civilizációs betegségek megelőzése ugyanis az egyének és közösségek megfelelő motiváltsága és aktív részvétele nélkül nem lehetséges.

Az ún. epidemiológiai korszakváltás – a vezető halálokok spektrumának eltolódása a fertőző betegségektől a krónikus, nem fertőző betegségek irányába – egyben az orvostudomány és az orvoslás gyakorlatának paradigmaváltását is szükségessé tette.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egészségfejlesztésről alkotott definíciója (WHO, 1984) találóan fogalmaz: „Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy növekvő befolyást (kontrollt) gyakoroljanak az egészségüket meghatározó tényezők felett, és javítsák a saját egészségi állapotukat”.

A vázolt perspektíva az egészség fogalmából következik, s arra is kiterjed, mennyire képes realizálni a törekvéseit és kielégíteni a szükségleteit az egyén vagy valamely csoport; másrészt meg tudja-e változtatni a környezetét, illetve képes-e megbirkózni a környezetvédelmi feladatokkal. Az egészségre tehát a mindennapi életben mint erőforrásra tekintünk; nem mint életcélra. Ez a pozitív kicsengésű megfogalmazás egyaránt hangsúlyozza a társadalmi és személyi erőforrásokat, csakúgy, mint a fizikai kapacitást/állóképességet, vagyis az egyén erőnlétét (Ewles – Simnett, 2013), (Fritz, 1998).

Az egészségfejlesztés alapvető aspektusa és célja az emberek feljogosítása és képessé tevése arra, hogy jobban odafigyeljenek az életüket és egészségüket befolyásoló tényezőkre, magyarán: „többet törődjenek egészségükkel” (Ewles – Simnett, 2013), (Fritz, 1998).

Az egészségfejlesztés új szemlélete megújulást kell hozzon, ahol az egészségfejlesztés egyre inkább egyfajta életmód programmá válik, amely a társadalom egészére terjed ki; időseket és fiatalokat, férfiakat és nőket, egészségeseket és betegeket foglal magában. Az új szemléletű egészségfejlesztés legfontosabb eleme a személyiségfejlődés, amely képessé tesz az életöröm megtalálására és az életminőség javítására. Ebben a szemléletváltásban az egészséggel kapcsolatos multidiszciplináris kutatások eredményeinek és azok hatékony alkalmazásának kell kulcsszerepet játszaniuk (Fritz, 1998).

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.