travel6-1

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Az egészség nemcsak a fenntartható fejlődés egy fontos elemeként értelmezhető, hanem összefügg annak mindhárom pillérével, azaz a környezeti, a gazdasági és a társadalmi dimenzióval is. Az egészségtudatos magatartási modellek azt írják le, milyen tényezők befolyásolják az egyének egészségét.

Az erre vonatkozó kutatások keresik a beavatkozási pontokat is, és gyakran arra fókuszálnak, hogy van-e az egyének felelőssége saját egészsége, életminősége kapcsán, és ha igen, milyen és mekkora mértékű. A holisztikus megközelítést szem előtt tartva megalkotásra került a Holisztikus egészségtudatosság modellje, amely nagyobb hangsúlyt fektet az egyén és a környezetének kapcsolatára. A modellben abból indultunk ki, hogy az egészség hatással van az egyéni és a közösségi versenyképességre is. A kutatások az bizonyítják, hogy összefüggés van az egészség és a gazdasági termelékenység között, mind egyéni, mind társadalmi szinten. Ennek oka, hogy a betegség költséget, elmaradó hasznot okoz, ugyanakkor az egészségi állapot javulása növeli a termelékenységet, az oktatásban való részvételt és a megtakarításokat is (Kollányi, 2013).

A holisztikus egészségtudatossági és felelősségvállalási modell több szempontból is holisztikus. Elsőként a test-lélek-szellem harmóniájából indul ki az egyén szintjén. Ennek a hármas egységének a folyamatos egyensúlyban tartásaként, azaz pillanatnyi állapotok egymásutánjaként értelmezi az egészségi állapotot. Másodsorban a modell holisztikus, mivel tartalmazza azokat a társadalmi stakeholdereket, amelyek képesek az egyéni egészséget befolyásolni, sőt abba beavatkozni is, így társadalmi aktorrá válni. Harmadrészt holisztikus, mivel integrálja a fenntartható fejlődés egészségfelfogását, azaz az egészséget a fenntartható fejlődés egyik kiindulópontjának, másrészt egyik eredményének tekinti.

A holisztikus egészségi állapot lényeges eleme az egyéni felelősség. Az egyéni felelősség kiterjed az életmódra és az egészségmegőrzés különböző tényezőire, amelyek érinthetik a testi, lelki, mentális és szociális állapotot is. Az új ismeretek birtokában és a megváltozott környezeti tényezők hatására elkerülhetetlen a megváltozott, sőt megváltoztatott magatartás. A legtöbb változás konfliktussal jár, hiszen a status quo felbomlik. Új képességek használata erősödött fel a hatékony túlélés érdekében. Ezek a következők: mentálhigiénia, pozitív pszichológia, asszertív kommunikáció, médiatudatosság, önmarketing, reziliencia, hatékony életvezetés, multitasking szemlélet.

Egyéni felelősség kérdése, hogy a túlélési stratégiák közül melyik kerül alkalmazásra. Az egyéni felelősségvállalás mértékének és a reziliencia képességének fejlesztése ezért kiemelt fontosságú. Minél inkább az egyéni felelősségvállalást képviseli az adott társadalom, annál nagyobb az egyén holisztikus egészségének kialakítási és fenntartási lehetősége, köszönhetően az egyes részek egyensúlyba hozási képességének.

A lelki és mentális egészség fogalma és fontossága a COVID-19 világjárvány során felértékelődött. Az erre a területre ható technikák és módszerek sokasága jelent meg leginkább online térben. Az óriási információáradat egy újabb tudatossági aspektust erősített fel, jelesül a médiatudatosságot, amelyet a modern egészségtudatosság kapcsán szintén ki kell emelnünk. Szintén a pandémia erősítette fel a társas kapcsolatok egészségre gyakorolt hatásait. A témában szintén sok-sok információ került napvilágra, amelynek helyes értelmezése megkívánja mind a médiatudatosságot, mind a pszichológiában és a kommunikációban való jártasságot.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.