mhl_pict_slider_04

MODERN WORKPLACE

Workplace wellbeing, avagy a modern kori munkahely
Workplace well-being, or the workplace of the modern age

A modern kori életünk nem csak a modern technológiától az, ami. A modern kor paradigmaváltást is megkíván a gondolkodásunkban, az életünk szinte minden területén. Ha végig nézzük a sok-sok technológiai vívmányból fakadó változást, valamint az ezzel együtt alakuló társadalmi berendezkedéseket, akkor okkal mondhatjuk, hogy már semmi sem úgy működik, mint akár tíz, húsz évvel ezelőtt. Jelen tanulmány annak a közösségnek a működését vizsgálja, amelyben a felnőtt emberek napjuk nagy részét töltik. Ez pedig a munkahely. A tanulmány rávilágít a modern kori, inspiratív és ösztönző munkahelyek mibenlétére, egyfajta irányt mutatva a változáshoz, változtatáshoz.

Our modern life is not just what modern technology is all about. The modern age also requires a paradigm shift in our thinking in almost every area of our lives. If we look at the change resulting from many, many technological achievements, as well as the social arrangements that develop along with it, we can say for a reason that nothing works the way it did ten or twenty years ago. The present study examines the functioning of the community in which adults spend most of their day. And this is the job. The study sheds light on the nature of modern, inspiring and stimulating workplaces, showing a kind of direction for change.

Kulcsszavak:
workplace wellbeing, paradigmaváltás, balancer, stresszor, munkahelyi környezet

Keywords:
workplace wellbeing, paradigm shift, balancer, stressor, working environment

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.