fashion4-1

MODERN ÉLETSTÍLUS

Ahogyan azt már olvashattuk, az egészség definíciója a jólléttel azonosítható. A jóllét sokkal inkább örömöt, biztonságot, egészséget, közösségeket takar. Mit jelent ma Magyarországon a jóllét? A modern magyar életstílus az élmények kimaxolását sugallja. Ugyanakkor a nemzetközi trendek a slow turizmus, a lassú pihenés filozófiáját emlegetik. Vajon fontos és lehetséges egyensúlyt teremteni a kiteljesedésünk és az időgazdálkodásunk között? Vajon a tudatos flow állapotok napi rutinba építése új, eddig még nem igazán értékelt előnyökkel is jár vagy éppenséggel elengedhetetlen a modern kor emberének egyre komplexebb életébe? De kezdjük először is azzal, mit is jelent a modern életstílus.

Az életstílus tehát mindazon az emberi alapszükségleten alapuló szociális jellemző, ami az emberek integráció (tartozni valahová) és differenciálódás (az egyediség) iránti egyidejű igényét testesíti meg. Az életstílus a kulturális és a szubkulturális magatartásmintákat mutatja meg egy közösségen belül.” (Törőcsik et. al. 2019, 64. o.) Az általánosságban használt tudatosság az életünk minden területén megnyilvánul, így mi EGÉSZségtudatosságnak azt a modern életstílusban meglévő képességet nevezzük, ami nélkülözhetetlen a balance/egyensúly megtalálásához és kialakításához.

Az egyik legfontosabb előfeltétele, hogy az illető már eleve a flow-ban legyen, leginkább abba élje mindennapjait is. “Flow“ (áramlat) az a jelenség, amikor tudatunk harmonikusan rendezett, és magának a tevékenységnek a kedvéért szeretnénk folytatni, amit éppen csinálunk. Néhány olyan tevékenységi formára gondolva, melyekben az áramlat-élmény gyakorta jelentkezik – ilyen például a sport, a játék, a művészet és a különböző hobbik gyakorlása –, könnyebben megértjük, mi teszi boldoggá az embereket. (Csíkszentmihályi, 1991) Mérő László (2010) szerint Seligman, Fowler és Csíkszentmihályi fogalmazták meg a pozitív pszichológia tudományos irányzatát. (Seligman, M. E. P., 2008) A tudós szerint a flow-élmény egy teljesen összpontosult, a motivációt a maximumig fokozó élmény, melynek során az ember képes teljesen egy dologra figyelni, és megfelelően átélni saját érzelmeit a legjobb teljesítmény, vagy tanulás érdekében.

Mindezek tükrében az EGÉSZségtudatosságot a holisztikus egészségkultúra tartalmával azonosítjuk. Az ember az élethelyzetek pillanataihoz alkalmazkodik oly módon, hogy egyrészt figyel a saját testi-lelki-mentális és szociális jóllét egyensúlyára, másrészt figyel és tekintettel van a többi ember testi-lelki-mentális épségére mind személyesen, mind pedig az online térben. Nem utolsósorban pedig figyel a természeti környezet és az ember kölcsönhatásaira is.

Ebből a meglehetősen összetett definícióból is látszik, hogy az EGÉSZségtudatosság alapját az információ felelősségteljes használata és napi rutinba történő, egy magasabb szintű integrálása jelenti. Ezek alapján mi azt az embert nevezzük EGÉSZségtudatosnak, aki napi szinten tesz a testi-lelki-mentális épségéért; másokat is motiváló, inspiráló, pozitív kommunikációt folytat mind személyesen, mind pedig az online térben; és ugyanolyan fontos számára a természeti környezet illetve a társas kapcsolatok. Összességében tehát, a modern élet sodrása közben a mindennapi élethelyzetekből származó stresszre önmagunkra vetítve egyfajta építő stratégiát alkalmazunk. Véleményünk szerint ehhez mindenképpen elengedhetetlen a már említett EGÉSZségtudatosság

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.