MODERN ÉLETSTÍLUS

Ahogyan azt már olvashattuk, az egészség definíciója a jólléttel azonosítható.
A jóllét sokkal inkább örömöt, biztonságot, egészséget, közösségeket takar.
Mit jelent ma Magyarországon a jóllét? A modern magyar életstílus az
élmények kimaxolását sugallja. Ugyanakkor a nemzetközi trendek a slow
turizmus, a lassú pihenés filozófiáját emlegetik. Vajon fontos és lehetséges
egyensúlyt teremteni a kiteljesedésünk és az időgazdálkodásunk között?
Vajon a tudatos flow állapotok napi rutinba építése új, eddig még nem igazán
értékelt előnyökkel is jár vagy éppenséggel elengedhetetlen a modern kor
emberének egyre komplexebb életébe? De kezdjük először is azzal, mit is
jelent a modern életstílus.

Az életstílus tehát mindazon az emberi alapszükségleten alapuló szociális
jellemző, ami az emberek integráció (tartozni valahová) és differenciálódás (az
egyediség) iránti egyidejű igényét testesíti meg. Az életstílus a kulturális és a
szubkulturális magatartásmintákat mutatja meg egy közösségen belül.”
(Törőcsik et. al. 2019, 64. o.) Az általánosságban használt tudatosság az
életünk minden területén megnyilvánul, így mi EGÉSZségtudatosságnak azt a
modern életstílusban meglévő képességet nevezzük, ami nélkülözhetetlen a
balance/egyensúly megtalálásához és kialakításához.

Az egyik legfontosabb előfeltétele, hogy az illető már eleve a flow-ban legyen,
leginkább abba élje mindennapjait is. “Flow“ (áramlat) az a jelenség, amikor
tudatunk harmonikusan rendezett, és magának a tevékenységnek a kedvéért
szeretnénk folytatni, amit éppen csinálunk. Néhány olyan tevékenységi
formára gondolva, melyekben az áramlat-élmény gyakorta jelentkezik – ilyen
például a sport, a játék, a művészet és a különböző hobbik gyakorlása –,
könnyebben megértjük, mi teszi boldoggá az embereket. (Csíkszentmihályi,
1991) Mérő László (2010) szerint Seligman, Fowler és Csíkszentmihályi
fogalmazták meg a pozitív pszichológia tudományos irányzatát. (Seligman, M.
E. P., 2008) A tudós szerint a flow-élmény egy teljesen összpontosult, a
motivációt a maximumig fokozó élmény, melynek során az ember képes
teljesen egy dologra figyelni, és megfelelően átélni saját érzelmeit a legjobb
teljesítmény, vagy tanulás érdekében.

Mindezek tükrében az EGÉSZségtudatosságot a holisztikus egészségkultúra
tartalmával azonosítjuk. Az ember az élethelyzetek pillanataihoz
alkalmazkodik oly módon, hogy egyrészt figyel a saját testi-lelki-mentális és
szociális jóllét egyensúlyára, másrészt figyel és tekintettel van a többi ember
testi-lelki-mentális épségére mind személyesen, mind pedig az online térben.
Nem utolsósorban pedig figyel a természeti környezet és az ember
kölcsönhatásaira is.

Ebből a meglehetősen összetett definícióból is látszik, hogy az
EGÉSZségtudatosság alapját az információ felelősségteljes használata és
napi rutinba történő, egy magasabb szintű integrálása jelenti. Ezek alapján mi
azt az embert nevezzük EGÉSZségtudatosnak, aki napi szinten tesz a testi-
lelki-mentális épségéért; másokat is motiváló, inspiráló, pozitív kommunikációt
folytat mind személyesen, mind pedig az online térben; és ugyanolyan fontos
számára a természeti környezet mint a társas kapcsolatok. Összességében
tehát, a modern élet sodrása közben a mindennapi élethelyzetekből származó
stresszre önmagunkra vetítve egyfajta építő stratégiát alkalmazunk.

Hogyan lehetséges a stressz feldolgozása? Erre tökéletesen alkalmas minden
rekreációs tevékenység.

A rekreáció szabadidőben, a tevékeny pihenés érdekében végzett minden
olyan kulturális, társas, játékos és mozgásos tevékenység, melyet a napi fő
elfoglaltság által okozott fáradtság, feszültség feloldása, a testi-lelki
teljesítőkészség és -képesség helyreállítása, fokozása érdekében tesz az
ember”. (Fritz és mtsai, 2007)

A tevékenység jellegének és eszközének megfelelően szellemi és mozgásos
rekreációt különböztetünk meg, de fontos megjegyezni, hogy sok esetben nem
lehet határozott vonalat vonni ezen tevékenységek között, pontosan az
egészség komplex értelmezése és tevékenységeink összetettsége miatt.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.